انجام پایان نامه ارشد

از با اهمیت زیاد ترین مهم ترین ارکان کار تحقیقی و پژوهشی، طرح تحقیق یا همان پروپوزال است. پروپوزال در لغت به مفهوم توصیه است. پروپوزال شبیه نقشه ماکت یک ساختمان است که پیش از شروع آن ساختمان طراحی شده تا با کیفیت ترین زوایای ممکن از اجرای عملیات تهیه و تولید را در اختیار مهندسین قرار دهد. به این ترتیب یک مهندس ساختمان با نگاه به این ماکت می تواند نقشه ساختمان را در ذهن خود مجسم نماید . این همان تعریف درست دقیق از یک پروپوزال است، نقشه انجام تحقیق جهت عملیاتی کردن یک پروژه تحقیقاتی. حال این پروژه می تواند طرح تحقیقاتی وسیع در سطح منطقه یا کشور باشد یا یک انتها نامـه ی کارشناسی ارشد. هم چنین به خاطر داشته باشید که یک پژوهشگر جهت تامین اعتبارات مالی ضروری برای عملیاتی کردن طرح لازم است هدف از پروژه تحقیقاتی خود را در قالب یک پروپوزال به افرادی که اعتبار مالی طرح را تامین می کنند، تحویل دهد.
چنانچه چه که اکثرا ٌ روند انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال با سرعت طی می شود ولی توجه به این نکته ضروری است که یک پروپوزال دقیق، درست منطقی می تواند محقق را از چالش ها و موارد بعدی در مسیر انجام انتها نامـه نجات دهد، پس خوبتر است جهت نگارش پروپوزال صرف بکنید . پروپوزالی که به طور دقیق روشن و کامل نگارش شده می تواند تا 50 درصد از انجام یک انتها نامـه باشد جهت چه که ابهامات سردرگمی های دانشجو در حین انجام انتها نامـه به دلیل نگارش دقیق همه مراحل طرح تحقیق از قبل پیش بینی شده است. مد نظر داشته باشید که پروپوزال صرفا پیش نویس از انتها نامـه یا پروژه تحقیقاتی است بر اساس فرضیات علمی استنتاجات تحقیقاتی است و در آن با نقد سوابق کار ها مطالعات قبلی نتایج ابه احتمال زیاد لی حاصله از انجام انتها نامـه یا پروژه تحقیقاتی بیان می شود. بهتر است تا میزان مطلوب بودن یک پروپوزال بعد از تکمیل آن قبل از ارائه به سازمان مرور و ارزیابی شود. شرایطی ضروری است تا شما بتوانید این مراحل را بدون نقص طی بکنید ولی می بایست به یاد داشته باشید که مراحل توضیح داده شده در زیر جهت همه پروپوزال ها صدق نمی نماید به صورت کلی است .
به عنوان مثال در گاهی از پژوهش ها مانند پژوهش توصیفی نیاز به نگارش فرضیه ناست پس در نتیجه شرایط مربوط به فرضیه ذکر شده نیازی به اعمال ندارد. برای انجام پروپوزال و انتها نامـه ای پیشرفته نکات زیر را در نظر بگیرید. به طور کلی از دید اصول های علمی پروپوزالی مطلوب است که شرایط زیر باشد:
شرایط ضروری یک پروپوزال مطلوب


1- موضوع پروپوزال :
تحصیلات و تخصص پژوهش گر با مورد پروپوزال تطبیق داشته باشد.
موارد بیان شده در پروپوزال، موضوعاتی باشد که از الویت بالایی برخوردار باشند.
مورد به هیچ عنوان دوباره تکرار ی نباشد.
هم خوانی مورد پروپوزال با سطح تحصیلی پژوهش گر.
منابع لازم مانند بودجه تجهیزات جهت پژوهش آماده شده باشد.
زمان بیان شده برای پژوهش دقیق باشد.
نتایج به دست آمده از انجام پژوهش محسوس باشد.
از نظر فرهنگی و اجتماعی مورد قبول باشد.
2- عنوان پروپوزال :
پروپوزال از نظر نگارشی می بایست بدون هیچ ایرادی باشد.
عنوان بایستی معرف مفهوم کلی و نهایی پژوهش باشد.
وضوح عنوان
مختصر بودن عنوان
عدم استاده از کلمات اختصاری انگلیسی در عنوان فارسی
معین کردن زمان و محل انجام پژوهش
عنوان پروپوزال به موارد ی از قبیل چه فردی و چه چیز و... جواب داده باشد.
در عنوان پروپوزال از پیش داوری خودداری شود.
عنوان بایستی به دو زبان انگلیسی فرسی به صورت همزمان نوشته شود.
3- بیان مسئله :
مساله به روشنی تعریف شده باشد.
اثرات ناشی از مساله شرح داده شده باشد.
شرح اینکه پژوهش چگونه به حل مسئله کمک می نماید .
شرح اینکه انجام پژوهش چه میزان ضروری است.
حد و حدود مسئله شرح داده شود.
اطلاعات بایستی از عمومی به اختصاصی و از کل به جزء تدوین شود.
مسئله بیان شده می بایست جدید و مستند باشد.
دلایل انجام پژوهش به اختصار شرح داده شود.
پیوستگی مطالب در بیان مسئله رعایت شود.
سازمان ها و اشویِژگزینشه ذینفع ذکر شوند.
پژوهش های انجام شده مرتبط ذکر شوند.
متمایز بودن پژوهش بابقیه پژوهش ها نام برده شود.
هدف پژوهش به صورت کامل بیان شده باشد.
4- اهداف، فرضیه موارد پژوهش
اهداف کلی آرمانی معین شده باشد.
اهداف کلی منطبق با عنوان پژوهش باشد.
نتایج نهایی می بایست حاصل هدف کلی پژوهش باشد.
اهداف پروپوزال می بایست واقع بینانه باشد.
هدف های ویژه پروپوزال باید قابل اندازه گیری باشند.
فرضیه ها باید به شکل گزاره های جهت دار بیان شوند.
فرضیه ها به شکل عبارت خبری و بدون ابهام بیان شوند.
سوالات پژوهش با اهداف اختصاصی تطابق داشته باشند.
رابطه بین چند متغیر بوسیله موارد بیان شود.
در ازای هر اهداف اختصاصی یک سوال پژوهشی تعریف شده باشد.
5- اندازه گیری متغیر ها و اندازه گیری آنها :
متغیرها از دید عملیاتی و نظری بیان شده باشند.
در تعریف متغیر نظری اشاره به مستندات علمی الزامی است.
منظور پژوهشگر توسط معرفی عملیاتی کلمه ها بیان شود.
متغیر ها به صورت علمی و قابل سنجش معین شده باشند.
تناسب انواع متغیر ها مد نظر باشد.
مقیاس سنجش تمام متغیر ها معین باشد.
نقش متغیر ها در پژوهش تعریف شده باشد.
6- نوع پژوهش :
نوع پژوهش طبق اهداف پژوهش تعریف شود.
فرایند اجرای پژوهش پایه مبنای نوع پژوهش باشد.
نوع پژوهش بر پایه زمان اجرای آن معین شود.
نوع پژوهش طبق نتیجه های حاصل از پژوهش تعیین شود.
7- روش پژوهش :
راهنمای پژوهش بایستی وهله به وهله شرح داده شود.
افعال مربوط به کار ها باید به زمان آینده شرح داده شود.
انطباقروش پژوهش نوع پژوهش باید رعایت شود.
8- جامعه پژوهش :
دقت در تعریف جامعه پژوهش
دقت در ملاک گزینش نمونه
جامعه بایستی برخوزدار از ملاک های گزینش باشد.
9- نمونه پژوهش :
نحوه های نمونه گیری معین باشند.
نحوه های محاسبه اندازه نمونه معین باشند.
توضیح دقیقروش انتخاب نمونه
نمونه تعیین شده باید معرف جامعه باشد.
10- محیط پژوهش :
محیط پژوهش کاملا معین باشد.
معین بودن حدود محیط پژوهش
11- وسائل گردآوری و روشهای نقد داده
وسائل های گردآوری داده بایستی معین باشد.
وسائل مورد اسفاده باید متناسب با نوع پژوهش باشد.
وسائل مورد مصرف می بایست متناسب باروش پژوهش باشد.
شیوه تحلیل وسائل معین باشد.
جزئیات و مراحل گردآوری داده معین باشد.
معین کردنآموزش تحلیل داده ها در پژوهش
12- مرور قبلی ه پژوهش :
ژورنال ها می بایست حاوی رتبه علمی باشند .
ترتیب مطالب بر اساس تاریخ انتشار
تحلیل کامل مقالات مرتبط با مورد پژوهش
اطلاعات به اندازه کافی از مقالات فراهم شوند.
13- محدودیت های موجود در پژوهش :
از محدودیت های احتمـا لی نام برده شود.
در صورت امکان محدودیت امکان پژوهش وجود داشته باشد.
14- پیش بینی زمان :
وهله بندی صحیح پژوهش
تناسب پیش بینی با نوع پژوهش
دلهره و ترس یم گانت چارت برای مراحل پژوهش
15- محاسبه نرخ ها
تفکیک تعرفه های پژوهش بر اساس مراحل
تناسب بین نوع پژوهش و تعرفه ها
درج نرخ ها در بالای ستون مربوطه
16- منبع گزارش پایانی :
تعداد منابع باید نسبت به هر پژوهش کافی باشد.
درج منابع در انتهای گزارش
تنوع کافی منابع
مصرف از منابف انگلیسی و فارسی